CNDS logo

Forskning

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling.

CNDS Forskningsplan (på engelska)

CNDS Fellows

CNDS Publikationer 2024

A car drives through stormy weather and flooded streets

Giuliano Di Baldassarre: "Risks are unevenly distributed in society"

Giuliano Di Baldassarre är professor i hydrologi och miljöanalys vid Uppsala universitet. Han är också föreståndare för Centrum för Naturkatastrofslära. Hans vetenskapliga arbete fokuserar på naturkatastrofer som torka och hur riskerna för samhällen förändras över tid.

Helena Hermansson: "We become wiser by looking at disasters from a wide array of disciplines"

Helena Hermansson är statsvetare och universitetslektor vid Försvarshögskolan. Hon är också CNDS-stipendiat. Helenas forskning kretsar kring frågor om katastrofinsatser och katastrofstyrning och hon är intresserad av hur olika aktörer samverkar under och efter katastrofhändelser.

Daniel Nohrstedt: "CNDS has a distinct focus on the interdisciplinary component of our work"

Daniel Nohrstedt, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och CNDS studierektor för forskarutbildningen. Daniel är intresserad av kopplingen mellan extrema händelser och olika processer relaterade till begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning och hållbar utveckling, samt kopplingen mellan dessa områden.

Jenni Koivisto: "How do we manage disasters, whose voice do we listen to?"

Jenni Koivisto, CNDS postdoktor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Jennis nuvarande forskning fokuserar på matproduktion i ett förändrat klimat. Hon är intresserad av att veta mer om hur lantbrukare uppfattar situationen och vilka och var de viktiga besluten om omställning fattas.

Shakti Raj Shrestha: "Having the discussion across continents is quite valuable"

Shakti Raj Shrestha, samhällsvetare och CNDS-postdoktor vid Uppsala universitet. Hans nuvarande forskning fokuserar på etik i relation till katastrofer. Shakti har utvecklat ett konceptuellt ramverk som kallas Ethics for 4R (Readiness, Reduction, Response, and Recovery) som består av tre huvudbegrepp: Risk, Etik och Lag.

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

  •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University