CNDS logo

CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer

Lighting over a city

Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

Morgonsessionen är riktad mot praktiker med ett nationellt fokus och hålls på svenska. Eftermiddagssessionen fokuserar på forskning och det internationella perspektivet och hålls på engelska.

Titeln för 2022 var Efter kriserna: Vägval och anpassingar i en föränderlig riskmiljö.

 

Nästa upplaga av forumet kommer att äga rum i hösten 2024. Alla detaljer kommer kommuniceras i god tid genom CNDS:s kommunikationskanaler

Tidigare upplagar av CNDS Forum

De inspelade föreläsningarna från CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer finns tillgängliga på CNDS Youtube-kanal (på engelska och svenska)

Programmet för tidigare Forum-utgåvor finns nedan (pdf att hämta från UU Box):

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

  •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University