CNDS logo

Organisation

CNDS samordnas av dess föreståndare och stf föreståndare, styrelse och ledningsgrupp, med stöd från CNDS referens- och kommunikationsgrupp. Alla medlemmar i CNDS organisation presenteras nedan.

CNDS verksamhet utgörs av samarbete mellan tre lärosäten och sex institutioner.

Logos of UU, FHS & KaU

CNDS föreståndare

CNDS styrelse

CNDS styrelse består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande styrelseledamöter är:

CNDS ledningsgrupp

CNDS ledningsgrupp består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande medlemmar i ledningsgruppen är:

CNDS kommunikationsgrupp

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

  •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University