CNDS logo

Lediga tjänster

Inga lediga job för nuvarande.

 • Postdoktor i katastrofrisk och styrning (governance) vid Försvarshögskolan (FHS)
 • Projektadministratör för CNDS och EDIPI.
 • Doktorand i risk- och miljöstudier, CSR, centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstad universitet.
 • Doktorand i havsbaserade förnybara energisystems tillförlitlighet inför extremväder, Avdelningen för elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet.
 • Postdoktor inom naturkatastrofer, klimatpolitik och hållbar utveckling vid den statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
 • Postdoktor inom hydrologi, inriktning ytvattenmodellering vid Uppsala universitet.
 • Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan (FHS).
 • Doktorand i miljöanalys med fokus på klimatrisker för vattenförsörjning vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper.
 • Postdoktor i risk- och miljöstudier inr. indirekta effekter av katastrofer, CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)
 • Doktorand i risk- och miljöstudier CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)
 • Postdoktor inom effekter av naturkatastrofer vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper.
 • Postdoktor i risk-och miljöstudier med inr. klimatförändringar och hälsa vid Karlstad universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
 • Projektadministratör för CNDS och EDIPI.
 • Doktorand i klimatförändringar och katastrofer: gränsöverskridande problem som kräver gränsöverskridande ledarskap vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Försvarshögskolan.
 • ​Två postdoktor tjänster inom naturkatastrofer på Institutionen för geovetenskaper hos Uppsala universitet.
 • Tre nya doktorandtjänster vid Uppsala universitet som en del av EU-projektet EDIPI.
 • Projectkoordinator för Centrum för naturkatastrofslära och projektet "European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts consortium (EDIPI)" vid Uppsala universitet.
 • Postdok i statskunskap med inriktning mot krishantering och internationellt samarbete, katastrofriskförstärkning och naturkatastrofer vid Försvarshögskolan.
 • Forskare inom risk- och miljöstudier med inriktning mot katastrofmodelling vid Karlstads universitet.
 • Två tjänster på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet - forskare i sociohydrologi och forskare i vatten och samhälle.
 • Biträdande lektor i Risk och miljöstudier med inriktning samhällelig risk och säkerhet, affilierad till CSR.

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

 •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University