CNDS logo

CNDS Network

Internationella samarbetspartners

 • AghaKouchak, Amir, Hydrologi och vattenresurser, UC Irvine, USA
 • Bamutaze, Yazhidi, Geoinformatik och klimatvetenskap, Makerere University, Uganda
 • Breinl, Korbinian, Hydrometrologiska extremer, Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Managment, TU Vienna, Österrike
 • Cloke, Hannah, Hydrologi, Reading University, Storbritannien
 • Evers, Mariele, Ekohydrologi och vattenresursförvaltning, Bonn University, Tyskland
 • Horwell, Claire, Geohälsa, Durham University, Storbritannien
 • Mazzoleni, Maurizio, Hydrologi, VU Amsterdam, Nederländerna
 • Odongo, Vincent, Hydrologi, Stockholm Environment Institute Africa Center, University of Nairobi, Kenya
 • Rusca, Maria, Hydrologi och stadsvatten, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet
 • Seibert, Jan, Hydrologisk modellering för bedömning av klimatförändringar, University of Zurich, Schweiz
 • Scolobig, Anna, Social sårbarhet och motståndskraft mot extrema väderhändelse, Geneve University, Schweiz
 • Tian, Fuqiang, Hydrological Forecasting, Tsinghua University, Kina
 • Ward, Philip, Global Water and Climate Risk, VU Amsterdam, Nederländerna

CNDS Alumni

CNDS Referensgrupp

Centret har en kontinuerlig dialog med olika organisationer för att fånga upp deras forskningsbehov och informera dem om ny forskning som kan stödja deras dagliga arbete kopplat till klimatanpassning, katastrofriskreducering och krishantering. Detta arbete möjliggörs tack vare referensgruppen som består av:

Viveca Noren

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ilias G. Pechlivanidis

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Daniel Knös

Guy Carpenter

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

 •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University