CNDS logo

CNDS Fellows

CNDS har ett brett nätverk bestående av nationella och internationella forskare, praktiker, beslutsfattare och aktörer som arbetar tillsammans för att bemöta samhällets utmaningar kopplade till naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering.

CNDS har en framgångsrik forskarutbildning med sammanlagt 25 aktiva doktorander och postdoktorer. Sedan 2010 har över 30 doktorander framgångsrikt avslutat sina doktorandstudier.

NUVARANDE DOKTORANDER

Kontakt

Besök oss

Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

CNDS är ett sammarbete mellan

  •  
Logos of Uppsala University, Karlstad University and the Swedish Defence University