Nätverk med UCL-IRDR

CNDS och UCL-IRDR (Institute for Risk and Disaster Reduction) ingår i ett nätverk med regelbundna gemensamma projekt mellan dessa två forskningscentrum sedan vår 2014. Initiativet började som ett nätverk mellan doktorander. Tre CNDS-doktorander reste till UCL-IRDR i London i november 2014. 

Forskare från CNDS och IRDR. London, juni 2015

I maj 2015, besökte professor David Alexander och doktorander från IRDR Uppsala för en workshop med CNDS. CNDS forksare åkte sedan till London under juni 2015. De höll en workshop med IRDR, och deltog i två konferenser: UCL IRDR Third Academic Summit och UCL IRDR 5th Annual Conference. I oktober 2016 deltog båda forskningscentreum i en tredje gemensam workshop i Uppsala.

Workshop oktober 2016

Den 26-27 oktober 2016, gästades CNDS av Rosanna Smith, Ilan Kelman och åtta doktorander från IRDR för en tredje gemensam workshop i Uppsala. Forskare diskuterade hur man kan strukturera samarbetet mellan båda forskningscentrum i framtiden och påbörjade arbetet på specifika projektförslag.

Forum för naturkatastrofer 2016

Ilan Kelman från IRDR var keynote speaker under Forum för naturkatastrofer 2016. Han höll ett tal med titeln: "Climate change does not cause disasters: Vulnerability does". 

Doktorander från IRDR deltog även i posterutställningen, bland annat med en gemensam poster av doktorander från IRDR och CNDS. 

Workshop juni 2015

Den andra workshopen mellan IRDR och CNDS hölls den 23 juni 2015 i London. Fyra seniora forskare och nio doktorander från CNDS besökte UCL. Fokusgrupper diskuterade möjligheter för framtida gemensamma forskningsprojekt. Bland annat diskuterades tidiga varningssystem, katastrofforskning som tvärvetenskapligt fält, och den då nyligen beslutade Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Workshop maj 2015

Professor David Alexander och tre doktorander från IRDR besökte CNDS i maj 2015 för att delta i en gemensam workshop. Workshopen fokuserade på en diskussion av pågående forskningsprojekt och en identifiering av nyckelområden för framtida samarbeten.  
Denna rapport sammanfattar workshopens mål och aktivieter.