Samverka med oss

CNDS arbetar aktivt för att få till stånd en god samverkan med myndigheter, näringsliv och andra forskningsmiljöer.

Forum för naturkatastrofer

Vilken kunskap behövs i Sverige för hantering av naturkatastrofer, på vilket sätt kan svensk forskning bidra och hur kan vi i Sverige dra nytta av internationell forskning och projekt?

Forum för naturkatastrofer är en återkommande mötesplats som arrangeras av CNDS för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. 

Läs mer om Forum