CNDS Forum 2022 - schedule

The morning session will be focusing on the practitioner perspective and will be held in Swedish.

09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.45

Moderator Mikael Granberg öppnar Forum 2022

09.45 – 10.00

CNDS – Hur kan vi samarbeta för att möta samhällets utmaningar?
CNDS föreståndare Giuliano Di Baldassarre, Uppsala universitet

10.00 – 10.30

Rättvis reträtt - utmaningar vid anpassningens gränser
Huvudtalare: Anna Blomqvist, sakkunnig klimatanpassning på SMHI

10.30 – 10.40

Paus

10.40 – 11.45

Paneldiskussion: Klimatet och samhället förändras – Hur gör vi för att reducera komplexa samhällsrisker?

  • Helena Gullberg, säkerhetssamordnare och stabschef i Örebro
  • Glen Nivert, strateg ledningsnät på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
  • Mari Kristin Mikaelsson, krisberedskapssamordnare på Ängelholms kommun
  • Louise Schlyter, enhetschef på Enheten för klimat och risk, länsstyrelsen Stockholm
  • Jörgen Sparf, direktör på RCR Simulation Lab, Mittuniversitet

11.45 – 11.50

Paus

11.50 – 12.10

Slarva inte bort en rejäl kris!
Huvudtalare: Lena Blad & Johanna Harrysson, Gästrike Vatten koncernen, Gävle

12.10 – 12.30

Avslutande reflektioner
Moderator Mikael Granberg

The afternoon session will be focusing on the research and international perspectives and will be held in English.

14:00 – 14:15

Moderator Evangelia Petridou opens the afternoon session

14:15 – 14:30

CNDS – How to work together and address the grand societal challenges of our time
CNDS Director Giuliano Di Baldassarre, Uppsala University

14:30 – 15:00

From crisis to reform? Exploring three post-COVID pathways
Keynote speaker: Arjen Boin, Leiden University

15:00 – 15:10

Break

15:10 – 16:10

Panel discussion: Disaster risk reduction and the limits of truisms: Improving the knowledge and practice interface

16:15 – 16:30

Closing words
CNDS Director Giuliano Di Baldassarre

16:30

Mingle

Last modified: 2023-01-25