Organisation

CNDS samordnas av dess föreståndare och stf föreståndare, styrelse och ledningsgrupp, med stöd från CNDS referens- och kommunikationsgrupp. Alla medlemmar i CNDS organisation presenteras nedan.

CNDS verksamhet utgörs av samarbete mellan tre lärosäten och sex institutioner. Mer information om institutionerna vid respektive lärosäte finns på deras webbplatser.​

Institutionen för geovetenskaper
Statsvetenskapliga institutionen
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för materialvetenskap
Institutionen för freds- och konfliktforskning

UU, KaU och FSHs logotyper

CNDS Föreståndare

CNDS Styrelse

CNDS styrelse består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande styrelseledamöter är:

CNDS Ledningsgrupp

CNDS ledningsgrupp består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande medlemmar i ledningsgruppen är:

CNDS Kommunikationsgrupp

CNDS kommunikationsgrupp består av:

Senast uppdaterad: 2024-05-16