Organisation

CNDS samordnas av dess föreståndare och stf föreståndare, styrelse och ledningsgrupp, med stöd från CNDS referens- och kommunikationsgrupp. Alla medlemmar i CNDS organisation presenteras nedan.

CNDS verksamhet utgörs av samarbete mellan tre lärosäten och sex institutioner. Mer information om institutionerna vid respektive lärosäte finns på deras webbplatser.​

Institutionen för geovetenskaper
Statsvetenskapliga institutionen
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för materialvetenskap
Institutionen för freds- och konfliktforskning

UU, KaU och FSHs logotyper

CNDS Föreståndare

CNDS Styrelse

CNDS styrelse består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande styrelseledamöter är:

CNDS Ledningsgrupp

CNDS ledningsgrupp består av representanter från alla tre lärosäten samt en doktorandrepresentant. Nuvarande medlemmar i ledningsgruppen är:

CNDS:s Referensgrupp

Centret har en kontinuerlig dialog med olika organisationer för att fånga upp deras forskningsbehov och informera dem om ny forskning som kan stödja deras dagliga arbete kopplat till klimatanpassning, katastrofriskreducering och krishantering. Detta arbete möjliggörs tack vare referensgruppen som består av:

Viveca Noren

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ilias G. Pechlivanidis

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

CNDS Kommunikationsgrupp

CNDS kommunikationsgrupp består av:

Senast uppdaterad: 2021-09-21