Lediga tjänster

Projektadministratör vid Institutionen för geovetenskaper 60%

Som en del av tjänsten kommer du att samordna CNDS:s aktiviteter och identifiera behov av arbetsinsatser för att uppnå centrets mål. Du kommer att tillsammans med CNDS:s ledning ansvara för övergripande uppföljningar av centrets initiativ, planera och genomföra vetenskapliga konferenser och evenemang kopplade till forskarutbildning och tvärsektoriella samarbeten, samt att arbeta med olika typer av intern och extern rapportering. Tjänsten kan innebära resor inom och utanför Sverige.

Sista anmälningsdag: 16 februari 2024

Mer information och amälan vid Uppsala universitets websida

Tidigare utannonserade tjänster

 • Postdoktor i katastrofrisk och styrning (governance) vid Försvarshögskolan (FHS)
   
 • Projektadministratör för CNDS och EDIPI.
   
 • Doktorand i risk- och miljöstudier, CSR, centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstad universitet.

 • Doktorand i havsbaserade förnybara energisystems tillförlitlighet inför extremväder, Avdelningen för elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet.

 • Postdoktor inom naturkatastrofer, klimatpolitik och hållbar utveckling vid den statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

 • Postdoktor inom hydrologi, inriktning ytvattenmodellering vid Uppsala universitet.
   
 • Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan (FHS).
   
 • Doktorand i miljöanalys med fokus på klimatrisker för vattenförsörjning vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper. 

 • Postdoktor i risk- och miljöstudier inr. indirekta effekter av katastrofer, CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)

 • Doktorand i risk- och miljöstudier CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)

 • Postdoktor inom effekter av naturkatastrofer vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper. 

 • Postdoktor i risk-och miljöstudier med inr. klimatförändringar och hälsa vid Karlstad universitet /  Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. 

 • Projektadministratör för CNDS och EDIPI.
   
 • Doktorand i klimatförändringar och katastrofer: gränsöverskridande problem som kräver gränsöverskridande ledarskap vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Försvarshögskolan.
   
 • ​Två postdoktor tjänster inom naturkatastrofer på Institutionen för geovetenskaper hos Uppsala universitet. 
   
 • Tre nya doktorandtjänster vid Uppsala universitet som en del av EU-projektet EDIPI. 
   
 • Projectkoordinator för Centrum för naturkatastrofslära och projektet "European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts consortium (EDIPI)" vid Uppsala universitet.
   
 • Postdok i statskunskap med inriktning mot krishantering och internationellt samarbete, katastrofriskförstärkning och naturkatastrofer vid Försvarshögskolan.
   
 • Forskare inom risk- och miljöstudier med inriktning mot katastrofmodelling vid Karlstads universitet.
   
 • Två tjänster på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet -  forskare i sociohydrologi och forskare i vatten och samhälle.
   
 • Biträdande lektor i Risk och miljöstudier med inriktning samhällelig risk och säkerhet, affilierad till CSR.

Senast uppdaterad: 2024-02-02