Lediga tjänster

Tidigare utannonserade tjänster

  • Två postdoktor tjänster inom naturkatastrofer på Institutionen för geovetenskaper hos Uppsala universitet. Mer information om tjänsterna finns på universitetets hemsidan
  • Tre nya doktorandtjänster vid Uppsala universitet som en del av EU-projektet EDIPI. Mer information om EDIPI finns på projektets hemsida.
  • Projectkoordinator för Centrum för naturkatastrofslära och projektet "European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts consortium (EDIPI)" vid Uppsala universitet.
  • Postdok i statskunskap med inriktning mot krishantering och internationellt samarbete, katastrofriskförstärkning och naturkatastrofer vid Försvarshögskolan.
  • Forskare inom risk- och miljöstudier med inriktning mot katastrofmodelling vid Karlstads universitet.
  • Två tjänster på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet -  positions at the Department of Earth Sciences, Uppsala University -  delvis finansierat av ERC-projektet HydroSocialExtremes, och anslutna till CNDS. Tjänsterna var forskare i sociohydrologi och forskare i vatten och samhälle.
  • Biträdande lektor i Risk och miljöstudier med inriktning samhällelig risk och säkerhet, affilierad till Centrum för forskning för samhällsrisker (CSR) . 

Senast uppdaterad: 2022-06-27