Lediga tjänster

Det finns inga lediga jobb för tillfället.

Tidigare utannonserade tjänster

 • Doktorand i miljöanalys med fokus på klimatrisker för vattenförsörjning vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper. 

 • Postdoktor i risk- och miljöstudier inr. indirekta effekter av katastrofer, CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)

 • Doktorand i risk- och miljöstudier CNDS, Karlstads universitet (Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR)

 • Postdoktor inom effekter av naturkatastrofer vid Uppsala universitet / Institutionen för geovetenskaper. 

 • Postdoktor i risk-och miljöstudier med inr. klimatförändringar och hälsa vid Karlstad universitet /  Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. 

 • Projektadministratör för CNDS och EDIPI.
   
 • Doktorand i klimatförändringar och katastrofer: gränsöverskridande problem som kräver gränsöverskridande ledarskap vid Institutionen för Ledarskap och ledning, Försvarshögskolan.
   
 • ​Två postdoktor tjänster inom naturkatastrofer på Institutionen för geovetenskaper hos Uppsala universitet. 
   
 • Tre nya doktorandtjänster vid Uppsala universitet som en del av EU-projektet EDIPI. 
   
 • Projectkoordinator för Centrum för naturkatastrofslära och projektet "European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts consortium (EDIPI)" vid Uppsala universitet.
   
 • Postdok i statskunskap med inriktning mot krishantering och internationellt samarbete, katastrofriskförstärkning och naturkatastrofer vid Försvarshögskolan.
   
 • Forskare inom risk- och miljöstudier med inriktning mot katastrofmodelling vid Karlstads universitet.
 • Två tjänster på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet -  forskare i sociohydrologi och forskare i vatten och samhälle.
 • Biträdande lektor i Risk och miljöstudier med inriktning samhällelig risk och säkerhet, affilierad till CSR.

Senast uppdaterad: 2023-05-23