CNDS samordnas från Geocentrum vid Uppsala universitet. 

Adress
Centrum för naturkatastrofslära
c/o Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villavägen 16
752 36  UPPSALA