Internationella samarbetspartners

CNDS samarbetar med många internationella forskare inom naturolikor och katastrofvetenskap. Samarbetet omfattar gemensamma publikationer av tvärvetenskapliga forskningsartiklar, samhandledning av doktorander och gästföreläsningar för CNDS Summer School.

 • AghaKouchak, Amir, Hydrologi och vattenresurserUC Irvine, USA
 • Bamutaze, Yazhidi, Geoinformatik och klimatvetenskapMakerere University, Uganda
 • Breinl, Korbinian, Hydrometrologiska extremer, Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Managment, TU Vienna, Österrike
 • Cloke, Hannah, Hydrologi, Reading University, Storbritannien
 • Evers, Mariele, Ekohydrologi och vattenresursförvaltning, Bonn University, Tyskland
 • Horwell, Claire, GeohälsaDurham University, Storbritannien
 • Mazzoleni, Maurizio, Hydrologi, VU Amsterdam, Nederländerna
 • Odongo, Vincent, Hydrologi, Stockholm Environment Institute Africa Center, University of Nairobi, Kenya
 • Rusca, Maria, Hydrologi och stadsvatten, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet
 • Seibert, Jan, Hydrologisk modellering för bedömning av klimatförändringar, University of Zurich, Schweiz
 • Scolobig, Anna, Social sårbarhet och motståndskraft mot extrema väderhändelse, Geneve University, Schweiz
 • Tian, Fuqiang, Hydrological Forecasting, Tsinghua University, Kina
 • Ward, Philip, Global Water and Climate Risk, VU Amsterdam, Nederländerna

CNDS Alumni

CNDS:s Referensgrupp

Centret har en kontinuerlig dialog med olika organisationer för att fånga upp deras forskningsbehov och informera dem om ny forskning som kan stödja deras dagliga arbete kopplat till klimatanpassning, katastrofriskreducering och krishantering. Detta arbete möjliggörs tack vare referensgruppen som består av:

Viveca Noren

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ilias G. Pechlivanidis

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yvonne Andersson-Sköld

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Daniel Knös Guy Carpenter
Senast uppdaterad: 2024-02-05