CNDS Fellows

CNDS har ett brett nätverk bestående av nationella och internationella forskare, praktiker, beslutsfattare och aktörer som arbetar tillsammans för att bemöta samhällets utmaningar kopplade till naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. 

CNDS har en framgångsrik forskarutbildning med sammanlagt 25 aktiva doktorander och postdoktorer. Sedan 2010 har över 30 doktorander framgångsrikt avslutat sina doktorandstudier.

♦  Forskare A-M      ♦   Forskare N-Ö   
    
♦  Nuvarande doktorander      ♦  Disputerade doktorander   
   
♦  Internationella samarbetspartners 

Forskare A-M

Forskare N-Ö

Nuvarande doktorander

Disputerade doktorander

Internationella samarbetspartners

CNDS samarbetar med många internationella forskare inom naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Samarbetet innefattar bland annat gemensamma publikationer av tvärvetenskapliga forskningsartiklar, handledning av doktorander och gästföreläsningar för CNDS sommarforskarskola och forskningsseminarier.

  • AghaKouchak, Amir, UC Irvine, USA
  • Bamutaze, Yazhidi,  Makerere universitet, Uganda
  • Cloke, Hannah, Reading universitet, Storbritannien
  • Horwell, Claire, Durham universitet, Storbritannien
  • Scolobig, Anna, Geneve universitet, Schweiz
  • Tian, Fuqiang, Tsinghua universitet, Kina
  • Ward, Philip, VU Amsterdam, Nederländerna
Senast uppdaterad: 2022-06-13