CNDS Fellows

CNDS har ett brett nätverk bestående av nationella och internationella forskare, praktiker, beslutsfattare och aktörer som arbetar tillsammans för att bemöta samhällets utmaningar kopplade till naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. 

CNDS har en framgångsrik forskarutbildning med sammanlagt 25 aktiva doktorander och postdoktorer. Sedan 2010 har över 30 doktorander framgångsrikt avslutat sina doktorandstudier.

♦  Forskare A-K      ♦   Forskare L-Ö   
    
♦  Nuvarande doktorander      

Forskare A-K

Forskare L-Ö

Nuvarande doktorander

Senast uppdaterad: 2024-04-25