Bakgrunden till CNDS

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, startade sin verksamhet 2010 efter ett beslut från riksdagen hösten 2009. Redan innan dess fanns en forskarskola, CANDIM, vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet som fokuserade på forskning och utbildning om naturkatastrofer. Sven Halldin, (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet), var CNDS koordinator fram till september 2016.

Under 2016 inrättades CNDS som ett forskningscentrum med en ny styrelse och en ny föreståndare. Giuliano Di Baldassarre (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) valdes till föreståndare för CNDS. 

Den 28:e november 2016 presenterades regeringens proposition (”forskningsproppen”) 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft däri vi kan läsa att regeringen anser att satsningen på strategiska forskningsområden, däribland CNDS, bör fortsätta fram till 2022 och att de avser att initiera en utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden efter dessa fem år.