Om CNDS

Läs mer om vår bakgrund och verksamhet, våra forskare samt jobbmöjligheter

CNDS - Om oss

Centrum för naturkatastroflära (CNDS) utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga forskningssamarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling. 

CNDS bildades 2010 och verksamheten var inledningsvis inriktad på att inrätta Sveriges första forskarskola inom naturkatastroflära och har senare utvecklats till en ledande forskningsmiljö inom naturolyckor- och katastrofvetenskap som spänner över tre lärosäten (Uppsala, Försvarshögskolan och Karlstad) och sex institutioner. Utöver detta finns ett brett nätverk av affilierade forskare i Sverige och utomlands då centrets forskningsfokus är av både nationell och global karaktär.

Senast uppdaterad: 2023-02-17