Nyheter från 2016

CNDS får fortsatt finansiering

(2016-12-02)

Den 2016-11-28 presenterades regeringens proposition (”forskningsproppen”) 2016/17:50 ’Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft’ däri vi kan läsa att regeringen anser att satsningen på strategiska forsknings-områden, däribland CNDS, bör fortsätta i fem år och att de avser att initiera en utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden efter dessa fem år.


Seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser

(2016-11-15)

Onsdagen den 23 november 2016 anordnas ett seminarium om naturkatastrofer och extrema hydrometeorologiska händelser på institutionen för geovetenskaper.


Tack för medverkan vid CNDS & UCL-IRDR workshop 2016

2016-11-01

En workshop mellan CNDS och UCL-IRDR arrangerades för tredje gången 26-27 oktober 2016 i Uppsala. Under workshopen diskuterades möjliga framtida samarbeten mellan våra forskningscentrum. Vi vill tacka alla som bidrog till workshopen!

Deltagare från UCL-IRDR och CNDS diskuterade strategier för framtida samarbetsprojekt


Fyra doktorander inom CNDS disputerar under november

(2016-10-31)

Även under november månad kommer fyra doktorander inom CNDS att disputera; Jon Olauson, Zeinab Jeddi, Adam Dingwell och Tito Maldonado.

Jon Olauson (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet) disputerar fredag den 4 november kl. 09:15 i Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Titel på avhandlingen är Modelling Wind Power for Grid Integration Studies.

Zeinab Jeddi (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar torsdag den 10 novemver kl. 09:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Seismological Investigation of Katla Volcanic System (Iceland): 3D Velocity Structure and Overall Seismicity Pattern.

Adam Dingwell (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 17 november kl. 10:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Dispersion modelling of volcanic emissions.

Tito Maldonado (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 25 november kl. 10:00 i Hambergsalen, Villavägen 16, Uppsala. Titel på avhandlingen är Inter-annual variability of rainfall in Central America: Connection with global and regional climate modulators.


Tack för medverkan vid 2016 års Forum för naturkatastrofer

(2016-10-26)

Forum för naturkatastrofer arrangerades i år för fjärde gången och belyste naturhändelsers effekter på samhället och individen, men också hur såväl samhället som individen kan minska sin sårbarhet. Vilka insikter och vilken kunskap behöver vi för att begränsa konsekvenserna av naturkatastrofer? Hur bygger vi upp samhällets förmåga till återhämtning?

Vid konferensen medverkade ca 180 deltagare; bland annat forskare, myndigheter, kommuner, länsstyrelser som såväl privata aktörer. Forum organiserades av CNDS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och ägde rum den 25 oktober 2016 på konferenslokal 7A, Odengatan 65, Stockholm.

Forum 2016
Övre och nedre bilden: Fotograf Björn Fredriksson. Mitten (vänster): key-note speaker Ilan Kelman (UCL). Mitten (höger): Margareta Wahlström


Doktorand inom CNDS disputerar

(2016-09-02)

CNDS-doktoranden Nina von Uexkull (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet) disputerar den 23 september 2016. Disputationen äger rum kl. 10:30 i Zootissalen, EBC, Villavägen 9, Uppsala. Titeln på avhandlingen är Climate, Conflict and Coping Capacity: The Impact of Climate Variability on Organized Violence.


CNDS-doktorand om jordbävningen i Italien

(2016-08-29)

CNDS-doktoranden Helena Hermansson från Försvarshögskolan kommenterar faktorer som kan förhindra katastrofer i och med jordbävningen i Italien i Expressen (publicerad den 28 augusti 2016). Läs hela artikeln eller ladda ner PDFen.


CNDS-doktorand disputerar

(2016-08-24)

CNDS-doktoranden Hjalmar Wennerström (Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet) disputerar den 23 september 2016. Disputationen äger rum kl. 13:15 i rum ITC/2446 (Lägerhyddsvägen 2). Titeln på avhandlingen är A Node-Link Perspective on the Impact of Local Conditions in Sensor Networks.


Sunnersta-internatet 25-26 augusti 2016 skjuts upp!

(2016-08-22)

Årets internat på Sunnersta Herrgård som var planerat till 25-26 augusti 2016 skjuts upp till senare i höst.

Kontakta Therese Huldtgren för mer information.


Ny bok om katastrofriskreducering

(2016-06-02)

CNDS-forskaren Susann Baez Ullberg (FHS) är en av redaktörerna till den nya boken Katastorfriskreducering - perspektiv, praktik, potential som ges ut av Studentlitteratur.

Boken innehåller både teoretiska kapitel och empiriska fallstudier baserade på aktuell forskning. Läsaren får en god översikt av detta mångvetenskapliga kunskapsområde, genom att beskriva och problematisera centrala begrepp och perspektiv. Boken vänder sig till såväl studenter och forskare som praktiskt verksamma beslutsfattare inom krisberedskap, humanitära insatser och riskhantering på myndigheter, i kommunal verksamhet och i icke-statliga organisationer.


CNDS-doktorand vann pris i fototävling

(2016-05-19)

Marc Girons Lopez, doktorand inom CNDS vid institutionen för geovetenskaper (vid Uppsala universitet) tilldelades ett pris i en fototävling på konferensen European Geosciences Union (EGU). Hans foto visar flodfåror och laguner i Rapaälvens floddelta, i Sareks nationalpark, norra Sverige.

River delta


CNDS-doktorander på konferens i USA

(2016-05-12)

Lina M. Eriksson och Frederike Albrecht reste till Chicago i april, där båda presenterade sin forskning på det 74:e MPSA-årsmötet (Midwest Political Science Association), vilket är en av de största statsvetenskapliga konferenserna. Frederike representerade dessutom CNDS under ett arbetsgruppsmöte för riskforskning som hölls i samband med konferensen.


Välkommen till CNDS-akademin den 13 maj 2016

(2016-05-11)

Den 13 maj 2016 är det dags för nästa CNDS-akademi på Försvarshögskolan i Stockholm, där Marc Girons Lopez (Institutionen för geovetenskaper, UU) kommer att presentera sin andra lägesrapport. Vi kommer även att få höra ett föredrag av Simon Hollis, biträdande lektor på Crismart (FHS).

Varmt välkommen!


Doktorand inom CNDS försvarar sin licentiatavhandling

(2016-04-18)

Monika Rydstedt Nyman, doktorand inom CNDS på Centrum för klimat och säkerhet (Karlstad universitet), ska försvara sin licentiatavhandling “Managing knowledge sharing of extreme weather induced impacts on land transport infrastructure – Case study of the Swedish Transport Administration”. Seminariet äger rum den 10 maj 2016 kl. 9:15 i Ljungbergsalen.

Välkomna till seminariet!


CNDS-doktorand publicerar i nätmagasinet Mänsklig säkerhet

(2016-04-06)

CNDS-doktoranden Sara Bondesson vid Försvarshögskolan skriver en analys i nätmagasinet Mänsklig säkerhet om risker, kriser och katastrofer – vem drabbas och vem hörs?

Allvarliga naturkatastrofer blir alltmer en vanlig konsekvens av klimatförändringarna. Orättvisorna drabbar emellertid inte urskillningslöst utan olika socialgrupper drabbas olika hårt. Oftast är det de mest utsatta som hörs minst. En ökad förståelse för dessa fenomen är nödvändigt för effektiv krishantering och en hållbar utveckling i samhället.


CNDS medverkade i Hydrologidagarna 2016

(2016-03-21)

CNDS var stödarrangör till Hydrologidagarna, 16–17 mars 2016 som arrangerades av Svenska Hydrologiska rådet (SHR) och SLU. Temat för dagarna var ”Hydrologin påverkar livsmiljön – Nu och i framtiden med för mycket och för lite vatten”. Flera från CNDS medverkade, däribland Jean-Marc Mayotte (UU), Lars Nyberg (KaU) och Giuliano Di Baldassarre (UU) som alla höll föredrag. Marc Girons Lopez (UU) medverkade med en poster och Sven Halldin (UU) var ordförande för en session.


Tack för medverkan på CNDS-akademin i Karlstad

(2016-02-25)

Årets första CNDS-akademi anordnades i Karlstad den 18-19 februari 2016 med Centrum för klimat och säkerhet (CCS) som värd.

Etappventileringarna hölls av:
Monika Rydstedt Nyman (KaU): Transferring knowledge of natural hazard damage in contracted road operations and maintenance in Sweden
Viveca Norén (UU): Flood risk assessment – practices in flood prone Swedish municipalities
Helena Hermansson (FHS): Local and civil society actor inclusion and response performance
Erik Persson (KaU): Flood response using complementary early warning information

Vi fick även lyssna på inspirerande föredrag om tvärvetenskap av Malin Mobjörk, Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) och om karriärmöjligheter efter disputationen av bland annat Håkan Spjuth, Sofia Andersson och Éamonn McCallion från Grants & Innovation Office (GIO) vid Karlstads universitet.

Vi träffade också representanter från forskningsfinansiärer såsom Torbjörn Olsson, senior rådgivare på CCS (tidigare på Länsförsäkringar), Bodil Lundberg, biträdande enhetschef vid Enheten för kunskapsutveckling på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Olof Hugander, ledningssamordnare på KK-stiftelsen.

Ett stort tack till alla som medverkade på årets första CNDS-akademi!

Karlstad 2016


CNDS-doktorand disputerar i Lund

(2016-02-16)

CNDS-doktoranden Claudia Rivera Escorcia (Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds universitet) disputerar den 11 mars 2016. Disputationen äger rum kl. 13:15 i Lecture hall A:C, A-building, Lunds universitet. Titeln på avhandlingen är "Disaster risk management and climate change adaptation in urban contexts: Integration and challenges".

Varmt välkomna!


Doktorand inom CNDS disputerar

(2016-02-02)

CNDS-doktoranden Colin Walch (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet) disputerar den 20 februari 2016. Disputationen äger rum kl. 13:15 i Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Titeln på avhandlingen är Conflict in the Eye of the Storm: Micro-dynamics of Natural Disasters, Cooperation and Armed Conflict. Opponent är Richard Matthew från University of California Irvine.

Varmt välkomna!


CNDS-akademi med karriären i fokus

(2016-01-22)

Nästa CNDS-akademi, som hålls i Karlstad den 18-19 februari 2016, kommer förutom etappventileringar även innehålla inspirerande föredrag om karriärmöjligheter efter disputationen.

Etappventileringarna hålls av Erik Persson, Helena Hermansson, Monika Rydstedt Nyman och Viveca Norén.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta Emelie Hindersson


CNDS-doktorand disputerar

(2016-01-08)

CNDS-doktoranden David Budd (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet) disputerar den 22 januari 2016. Disputationen äger rum kl. 10:00 i Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala. Titeln på avhandlingen är Characterising volcanic magma plumbing systems: A tool to improve eruption forecasting at hazardous volcanoes.

Varmt välkomna!