Nyheter från 2014

Tack för medverkan på CNDS-akademin

(2014-12-11)

Tack för medverkan på CNDS-akademin onsdagen den 10 december på Institutionen för freds- och konfliktforskning, där Zahra Atena Khaji, Viveca Norén och Marc Girons Lopez presenterade sina första lägesrapporter.

När: Den 10 december kl. 13:00
Var: Institutionen för freds- och konfliktforskning, sal 2, Gamla torget 3, Uppsala


Professor verksam inom CNDS publicerar bok

(2014-12-09)

Giuliano Di Baldassarre, professor vid Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet) och verksam inom CNDS, publicerar tillsammans med Paolo Paron en bok med titeln ’Hydro-Meteorological Hazards, Risks and Disasters’.

Boken publicerades den 5 november på Elsevier-förlaget.


Doktorand inom CNDS disputerar

(2014-12-05)

Héctor Estuardo Guinea från Institutionen för geovetenskaper (Uppsala universitet) disputerade den 1 december 2014. Disputationen ägde rum i Axel Hambergsalen på Geocentrum kl. 13:00. Titeln på avhandlingen är ’Institutional Aspects of Integrated Flood Management in Guatemala’. Opponent var Dr Larry Swatuk (från University of Waterloo, Kanada).


Forskning och praktik i fokus för årets upplaga av Forum för naturkatastrofer

(2014-11-20)

Naturolyckor och klimatanpassning var temat för årets upplaga av Forum för naturkatastrofer. Den genomgående frågan för konferensen handlade om hur forskning och praktik kan mötas och dra nytta av varandra i det fortsatta arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Många röster höjdes också för att betona vikten av forskningsprojekt med deltagande från olika vetenskapliga discipliner.

Konferensens första dag hade fokus på svenska förhållanden. Under konferensens andra dag vidgades perspektiven till att även omfatta internationella perspektiv och inte minst Sveriges roll i det globala arbetet med klimatanpassning och kapacitetsutveckling. Närmare 200 personer infann sig för att lyssna på föreläsningar om intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt men också om konkreta exempel på hantering av till exempel skogsbränder och översvämningar. Deltagarna representerade offentliga förvaltningar från alla nivåer. Därtill fanns representanter från både näringsliv och frivilliga organisationer på plats.

Forum för naturkatastrofer genomfördes på Försvarshögskolan, Stockholm, den 18-19 november. Konferensen anordnas för tredje året i rad. Arrangörer var CNDS, MSB och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Konferensen dokumenterades genom filminspelning.

Forum 2014


Doktorand från CNDS har tilldelats ett Fulbright-stipendium för 2015-2016

(2014-10-30)

Lina M. Eriksson, CNDS-doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, har tilldelats ett Fulbright-stipendium med en inbjudan att studera som gästdoktorand vid the Europe Center vid the Freeman Spogli Institute for International Studies vid Stanford universitet. Besöket kommer att äga rum mellan 1 september 2015 och 31 maj 2016. Fulbright anses vara ett av världens mest prestigefyllda stipendier. Deltagarna väljs ut på sina utomordentliga akademiska meriter och ledarskapspotential. Fulbright alumner tjänstgör i ledande positioner inom regeringen, den akademiska världen, näringsliv, konst, vetenskap och media och är mottagare av 43 Nobelpris, 86 Pulitzerpris, 28 MacArthur Foundation Awards, och 16 amerikanska presidentmedaljer i frihet.


CNDS-forskare medverkar i Vetenskapsradion Forum

(2014-09-22)

Susann Baez Ullberg, senior analytiker vid CRISMART, Försvarshögskolan och verksam inom CNDS, intervjuades den 15 september 2014 i samband med de omfattande översvämningarna i Sverige.

Susann menar bl a att hur vi hanterar erfarenheterna och minnena av sådana här händelser påverkar vår förmåga att möta dem i framtiden – det finns till exempel en risk att vi successivt vänjer oss vilket paradoxalt nog kan göra oss ännu mer sårbara.


Tack för medverkan på Sunnersta-internatet 28-29 augusti 2014!

(2014-09-03)

För fjärde året i rad anordnade CNDS ett internat på Sunnersta Herrgård för doktorander och forskare inom CNDS. I år fick vi höra en introduktionsuppsats, 3 lägesrapporter samt 3 forskningspresentationer.

Ett stort tack till alla som medverkade på årets Sunnersta-internat!

Sunnersta 2014


CNDS-forskare deltog i Bellmanstafetten

(2014-08-25)

Doktorander och forskare verksamma inom CNDS medverkade i Bellmanstafetten den 23 augusti 2014.

Bellmanstafetten 2014


Doktorand inom CNDS tilldelas Svenska Forskningsinstitutet i Istanbuls forskningsstipendium

(2014-08-20)

Helena Hermansson, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet samt verksam inom CNDS, har tilldelats Svenska Forskningsinstitutet i Istanbuls stora forskningsstipendium. Helena kommer under vårterminen 2015 att vistas i Istanbul under tre månader för att genomföra fältstudier och arbeta med sitt projekt som avhandlar samverkan inom hantering av naturkatastrofer i Turkiet.


Artikel av CNDS-forskare i SvD

(2014-08-13)

Daniel Nohrstedt, docent vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, och forskare inom CNDS, skrev den 12 augusti en artikel i Svenska Dagbladet angående skogsbranden i Västmanland.


Artikel av CNDS-doktorand har rankats som en av de mest nedladdade

(2014-06-27)

Artikeln “Integrating climate change adaptation, disaster risk reduction and urban planning: A review of Nicaraguan policies and regulations”, som är skriven av Claudia Rivera och Christine Wamsler, har rankats som den näst mest nedladdade artikeln under de första tre månaderna efter publicering i tidskriften International Journal for Disaster Risk Reduction i ELSVIER i början av 2014.

Se hela listan här med alla rankade artiklar (på engelska).


Högskoleföreningens pris till CNDS-forskare

(2014-06-13)

Susann Ullberg har tilldelats Högskoleföreningen pris för bästa avhandling 2013 inom Samhällsvetenskapliga fakulteten för hennes avhandling ”Watermarks: Urban flooding and Memoryscape in Argentina”.

Högskoleföreningens motivation lyder:
”Avhandlingen har på ett intresseväckande sätt analyserat översvämningar inom kategorin katastrofstudier och har en tvärvetenskaplig karaktär genom kombinationen av fokus dels på återkommande översvämningar i ett floddelta i Argentina dels på kollektivt minne och glömska som de sociala processer som förmedlar erfarenheter av tidigare katastrofer. Ullberg genomför en tydlig och sofistikerad problematisering av befintlig katastrofforskning och kulturteoretisk minnesforskning. Avhandlingen är en – i elegant språkdräkt – genomförd studie av imponerande teoretisk och empirisk komplexitet. Den vittnar om ett gediget hantverkskunnande genom att med hjälp av ett rikt och omfattande empiriskt material analysera frågan om hur människor minns. Ullberg lyckas visa att olika aspekter av hågkomst och glömska inte bara är produkter av individuell erfarenhet och interaktion utan också påverkas av moral, politik och sociala relationer från det förflutna såväl som nutid. Med sina nya och oväntade resultat har avhandlingen gett ett viktigt vetenskapligt bidrag till forskningen om hur grupper i samhället minns, hur dessa minnen manifesteras och hur sociala förhållanden och makt påverkar den sociala minnesbilden.”

Priset kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte den 17 november.

Läs, köp eller ladda ner avhandlingen.


Välkommen till CNDS-akademin den 12 juni 2014

(2014-06-10)

Den 12 juni är det dags för nästa CNDS-akademi. Den kommer i stort att ägnas åt delrapporteringar från tre av våra doktorander. Akademin äger rum på Försvarshögskolan i Stockholm.

De doktorander som kommer presentera sina arbeten är:

  • Helena Hermansson (Statskunskap, UU): Network Lead Organization and Generative Practices for Collaborative Disaster Management
  • Sara Bondesson (Statskunskap, UU): Owning the Space: Challenges in Participatory Recovery after Hurricane Sandy
  • Frederike Albrecht (Statskunskap, UU): The Impact of Natural Disasters on Social Capital

Nedan hittar du inbjudan med fullständigt program och adress:

Varmt välkommen!


Studentarbete om CNDS

(2014-05-15)

Studenter på Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala Universitet har skrivit ett projektarbete om CNDS och dess organisation. Syftet med studien har varit att undersöka hur det tvärvetenskapliga angreppssättet fungerar i praktiken samt hur forskningens resultat påverkas av att forskningen är näringslivsrelaterad.

Studien är baserad på intervjuer med personer inom CNDS och information från CNDS.se.

Läs hela projektarbetet Forskningsnormen i stormen


En av CNDS doktorander försvarar sin licentiatavhandling

(2014-05-09)

Jon Olauson, doktorand inom CNDS på Institutionen för teknikvetenskaper, ska försvara sin licentiatavhandling ”Wind Power and Natural Disasters”. Jon har studerat två kopplingar mellan vindkraft och naturkatastrofer. För det första har det undersökts om småskaliga, vertikalaxlade vindkraftverk skulle vara lämpliga att ersätta dieselgeneratorer för generering av ”nödel” efter en naturkatastrof. Den andra, och nuvarande, inriktningen är att studera hur en kraftig utbyggnad av vindkraften kommer att påverka elsystemet. En hög andel intermittent elproduktion kan, om inte rätt åtgärder tas, göra nätet mer sårbart för naturkatastrofer. Läs mer i sammanfattningen

Välkomna att delta på seminariet!

Tid: Onsdag 4 juni kl 09.15
Plats: Ångströmslaboratoriet, rum 4101
Opponent: Dr. Stefan Ivanell
Handledare: Mikael Bergkvist

Map

Bästa systemet för småskalig elförsörjning enligt simuleringar med data från en meteorologisk modell. Systemen är inte nätanslutna, men har batteribank för lagring av energi.


Forskare från CNDS får pris för artikel

(2014-05-06)

Daniel Nohrstedt, docent vid Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, och forskare inom CNDS, har tilldelats 2013 års Haldane Prize för bästa artikel publicerad under året i tidskriften Public Administration. Han får priset för artikeln "Advocacy Coalitions in Crisis Resolution: Understanding Policy Dispute in the European Volcanic Ash Cloud Crisis" (Vol 91, No 4). Juryns utlåtande (på engelska):

"This article investigates an important research question; how to understand the political conflicts in disruptive cises. It starts with a fine state-of-the-art overview of the literature on crisis-induced policy conflict. The author demonstrates that the literature provides a number of approaches to this question, but no final answers. However, the author makes the argument that the advocacy coalition framework provides the best starting point for understanding the resolution of conflicts. The author here provides a rare example of careful theoretical argumentation. As the author correctly points out, the advocacy coalition framework has so far predominantly been used in a US context. The author therefore makes a considerable contribution to the literature by applying the advocacy coalition framework to a European setting and demonstrating its validity here. This is done by a carefully conducted case study of the 2010 volcanic ash cloud crisis. This particular case was chosen because it was a trans-boundary crisis imposing substantial economic and political costs on multiple stakeholders. The author then conducts a highly competent case study of this complicated crisis. The analysis is carefully organized according to theoretical variables. It is based on documentary data, and the author demonstrates how far you can go in a case study based on this type of data. The author ends the article with a careful conclusion that points out how the case demonstrates both the usefulness and limitations of the advocacy coalition model. The jury was especially impressed with how the author manages to make a concise theoretical argument based on an extensive discussion of the literature and demonstrate its usefulness in a carefully conducted case study. In sum, this is excellent work."


CNDS-doktorander får internationella priser

(2014-04-16)

Två doktorander inom CNDS forskarskola, båda från Institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet, har nyligen vunnit priser för sitt arbete.

Nina von Uexkull fick ta emot ESS Graduate Student Paper Award 2014. Utmärkelsen gavs till det bästa konferensbidraget med miljörelaterat tema som presentarades vid International Studies Annual Convention i Toronto, Kanada mellan 26—29 mars. Ninas bidrag, "Sustained Drought, Vulnerability and Civil Conflict in Sub-Saharan Africa 1989-2008", påvisar att regioner som är beroende av nederbördsberoende jordbruk löper en ökad risk för att drabbas av våld och inbördeskrig efter torka.

Colin Walch vann Young researcher prize på the 5th International Biennial on Negotiation in Paris för sin artikel "Rethinking ripeness theory: Explaining progress and Success in civil war negotiations". Han argumenterar för att det är viktigt att undersöka horisontell fragmentering av parterna för att få en bättre förståelse av framgång och misslyckande i fredsförhandlingar.


CNDS-doktorand har gästat Panamas universitet

(2014-03-26)

Lina M. Eriksson, CNDS-doktorand i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, är nyss hemkommen från en två veckors tvärvetenskaplig vistelse vid Instituto de Geociencias som är en del av Panamas Universitet i Panama City. Besöket ägde rum 6—20 februari.

Institutet har det huvudsakliga ansvaret för forskning och bevakning av landets seismiska aktivitet. På så vis ansvarar de för att larma och assistera allmänheten vid naturkatastrofer i samband med seismisk aktivitet. Under sin vistelse bekantade Lina sig med aktuella forskningsprojekt som fokuserar på jordbävningar och tsunamis samtidigt som hon delade med sig av sina egna forskningserfarenheter gällande naturkatastrofer.

Vid slutet av vistelsen föreläste Lina om sina senaste forskningsresultat som påvisar att Socialdemokraternas dåliga krishantering av stormen Gudrun hade en avgörande effekt för regimskiftet i riksdagsvalet 2006. De politiska aspekterna av Linas forskning var mycket uppskattade från ett tvärvetenskapligt perspektiv och vid presentationen deltog såväl seniora forskare som representanter från Panamas civilförsvar.


CNDS-doktorand försvarar sin licentiatavhandling

(2014-03-18)

Linnea Sjökvist, doktorand inom CNDS på Institutionen för teknikvetenskaper, ska försvara sin licentiatavhandling ”Hydromechanical Simulations of Wave Energy Conversion – linear aspects”.

Linnea studerar hur vågkraftverk påverkas av vattnets vågrörelser. Hon har använt linjär vågteori för att simulera vilka rörelser och vilka krafter ett vågkraftverk kan utsättas för. Detta kan bidra till att utveckla designen på vågkraftverk. Det långsiktiga målet men arbetet är att kunna konstruera vågkraftverk som kan motstå stora påfrestningar som till exempel jordbävning eller tsunami och därmed bidra till en mer robust energiförsörjning även vid extrema händelser.

Välkomna att delta på seminariet!

  • Inbjudan (engelska)
  • Titel: Hydromechanical Simulations of Wave Energy Conversion – linear aspects (Läs sammanfattning)
    (Kopior av avhandlingen finns tillgängliga på Avdelningen för elektricitetslära)

Tid: Måndag 24 mars kl 15.15
Plats: Ångströmslaboratoriet, rum 4101
Opponent: Dr. Claes Eskilsson


Vulkanutbrott i Indonesien

(2014-03-17)

14 februari 2014 hade vulkanen Kelut på Java i Indonesien ett utbrott. Fyra personer dog och över hundratusen människor fick evakueras. Stora områden täcktes av aska. Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet och verksam inom CNDS, intervjuades om händelsen av Daily Planet.


Referensgruppsmöte den 10 februari på SMHI i Norrköping

(2014-03-07)

CNDS referensgrupp som består av 11 representanter från näringsliv och myndigheter hade sitt vintermöte på SMHI i Norrköping den 10 februari. Pontus Matstoms, forskningschef för SMHI var värd och ordförande för mötet. På dagordningen fanns bland annat en presentation av SMHI:s klimatforskning, presentationer från CNDS-doktoranderna Adam Dingwell och Marc Girons Lopez och diskussioner om strategiska samarbeten och kommande större forskningsansökningar. Ett intressant spår var de kontakter som etablerats med svenska och internationella företag inom försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Nästa möte med referensgruppen hålls den 10 oktober på Svenskt Vatten i Alvik.


Besök hos återförsäkringsbolag och forskningscentrumet IRDR i London

(2014-03-03)

Under ett besök i London 6—7 februari besökte Sven Halldin och Lars Nyberg från CNDS tillsammans med återförsäkringsanalytikern Daniel Knös från Länsförsäkringar två företag inom återförsäkringsbranschen samt företrädare för forskningscentrumet Institute for Risk & Disaster Reduction (IRDR) på University College London (UCL). Mötet med Aon Benfields dotterbolag Impact Forecasting visade på det stora intresse som finns inom försäkringsbranschen kring modellering av katastrofförluster. Av flera skäl är det intressant för försäkrings- och återförsäkringsföretag att kunna förutsäga vad olika typer av katastrofhändelser kan ge för ersättningskrav från försäkringstagarna. Aon Benfield är världens största försäkrings- och återförsäkringsmäklare med 65 000 anställda.
 
Ett nytt initiativ inom skademodellering är Oasis Loss Modelling Framework som är ett ramverk för att hantera naturhot, exponering, sårbarheter, skadefunktioner, etc. Idén är att ramverket ska vara öppet och transparent för att tydliggöra och förbättra hanteringen av de osäkerheter som ligger i ramverkets olika moduler. CNDS hade möjlighet att närvara när den första versionen av ramverket släpptes vid ett evenemang på Lloyds den 7 februari. Ledande företrädare för Oasis ställde sig positiva till ett kommande samarbete med CNDS och andra svenska aktörer.
 
CNDS träffade också David Alexander och Joanne Faure Walker från UCL/IRDR. Deras institut bedriver framstående tvärvetenskaplig forskning inom områden som ligger CNDS nära. Det fanns ett ömsesidigt intresse av ett samarbete kring forskning och forskarutbildning.


Välkommen till CNDS-akademin den 7 mars 2014

(2014-02-19)

Den 7 mars är det dags för nästa CNDS-akademi. Den kommer att ägnas åt delrapporteringar från tre av våra doktorander. Akademin äger rum i Fakultetsrummet på Ångströmslaboratoriet kl 13-17.

De doktorander som kommer presentera sina arbeten är:

  • David Budd (Geovetenskap): “Geochemical insights into explosive caldera eruptions”
  • Adam Dingwell (Geovetenskap): "Estimating volcanic ash hazard in European airspace"
  • Jon Olauson (Ingenjörsvetenskap): "Wind energy converters and photovoltaics for generation of electricity after natural disasters"

Nedan hittar du inbjudan med fullständigt program och vägbeskrivning:

Varmt välkommen!


CNDS-forskare i ansökningar om Nordic Centre of Excellence

(2014-02-10)

De nordiska länderna har länge samarbetat om samhällssäkerhetsfrågor. Detta samarbete förstärks nu på forskningsområdet genom NordForsks Nordiska program för samhällssäkerhet (norska). NordForsk, tillsammans med nationella forskningsfinansiärer från Norge, Sverige, Finland och Island, lyste under 2013 ut medel för ett eller flera Nordic Centre of Excellence inom samhällssäkerhet. Forskare verksamma inom CNDS medverkar i två ansökningar i denna utlysning.

Charles Parker, verksam inom CNDS och på två samhällsvetenskapliga institutioner Uppsala Universitet, är huvudsökande för ansökan om Centre for Integrated Disaster Risk Science (IDRIS), ett centrum för tvärvetenskaplig forskning om katastrofriskreducerande arbete globalt och i Norden. Centret avser fokusera på (1) hantering av katastrofrisk, (2) integrerad modellering av hot och sårbarheter, (3) de nordiska samhällenas förmåga att hantera och återhämta sig från katastrofer och (4) förmågan att lära från katastrofer. Från CNDS är även forskare från tre teknisk-naturvetenskapliga institutioner, Uppsala Universitet, och Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet, med i denna ansökan. Övriga parter är SEROS på Universitetet i Stavanger (Norge), VTT(Finland), SP (Sverige), Islands universitet (Island) och Centrum för samhällets resiliens på Lunds universitet (Sverige).

I ansökan "Organization for Internal Security and Crisis Management" som leds av Per Laegreid vid Universitetet i Bergen är CNDS-forskare på CRISMART, Försvarshögskolan, medsökande.