Folk och Försvar tar upp frågan klimatförändring och säkerhet

2019-01-28

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen, ett forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Det är första gången under Rikskonferensens 30-åriga historia som klimatförändring som specifikt tema ges utrymme.

Mikael Granberg, CNDS-forskare och föreståndare för CCS, Centrum för klimat och säkerhet, talade tillsammans med Malin Mobjörk från SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, under rubriken "Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitiken" på Folk och Försvar.

- I Sverige har det konstaterats att klimatförändringar utgör ett hot mot den nationella säkerheten och i den nationella säkerhetsstrategin konstateras att ”på inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart", säger Mikael Granberg. Det är därför roligt att bjudas in för att tala om detta på konferensen.

2019 års Rikskonferens genomfördes den 13-15 januari på Högfjällshotellet i Sälen. Folk och Försvar arbetar för att sprida kunskap och möjliggöra en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, och samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Rikskonferensen samlar varje år cirka 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Förebyggande arbete med klimatrisker.
Det finns en mängd faktorer som spelar in när det gäller samhällets förebyggande arbete med klimatrisker. Det kan handla om osäkerhet om framtida effekter som gör politiska beslut om insatser idag för att motverka skador i framtiden svåra att ta, det kan handla om osäkerhet om ansvar mellan olika samhällsaktörer och det kan handla om svårigheter att hantera befintlig bebyggelse med mera.

- En central aspekt är själva politiken som ett möjligt hinder för ett fungerande klimatabete, säger Mikael Granberg. Med politik avses här i första hand politiska värderingar som formar förståelsen och präglar formuleringen av klimatutmaningar som policyfrågor. Det, i sin tur, styr prioritering av klimatrisker och klimatanpassningsåtgärderna med effekter på sårbarheter och säkerhet.

Läs mer här om Nationell säkerhetsstrategi

Här kan du läsa mer om konferensen Folk och Försvar