Grattis Eduardo Reynold Puga som har spikat sin avhandling!

2019-01-18

Flood Prediction in data-scarce basins: Maximising the value of limited hydro-meteorological data 
10.00, 8 februari 2019
Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16
Uppsala universitet