Tack för deltagande i Forum för naturkatastrofer. 2018

2018-11-15

Forum för naturkatastrofer 2018 anordnades av Centrum för naturkatastroflära (CNDS) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dagen fokuserade på följande frågor:
• Vad är samhällets skador och kostnader förnaturolyckor och naturkatastrofer?
• Hur kan vi använda data och varandraserfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och naturkatastrofer?

I årets Forum för naturkatastrofer diskuterade vi samhällets skador och kostnader för katastrofer från ett globalt till ett lokalt perspektiv. Vi pratade också om tillgång till data, metodik för användande av data, och hur data kan användas på olika sätt i forskningssyfte. Dagen tog även upp frågor om hur vi kan lära oss av varandra och förstärka samarbetet mellan olika aktörer.