Grattis till CNDS nydisputerade!

2018-11-01

Fredagen den 26 oktober försvarade Jenni Koivisto framgångsrikt sin doktorsavhandling: Navigating in the Midst of Uncertainties – Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique på Karlstads universitet. Opponent var Docent Per Becker från Lunds tekniska högskola,

Vi gratulerar Doktor Jenni Koivisto, Risk- och Miljöstudier för en väl genomförd disputation!