Programmet till Forum för naturkatastrofer, 15/11 i Karlstad

2018-10-30

Här finns mer information om programmet och hur du kan anmäla dig  Anmälningstiden har förlängts till den 6 november.