Forskningsprojektet om katastrofmodellering vid Centrum för klimat och säkerhet

2018-04-09

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har anslagit 3,4 Mkr till ett tvärvetenskapligt projekt om katastrofmodellering, inriktat på skyfallsrisker. Projektet drivs av Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet i nära samverkan med fyra företag: 

 • Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB (ett dotterbolag till Svenska Brandskyddsföreningen),
 • JLT Re Northern Europe,
 • Länsförsäkringar Jönköping,
 • Länsförsäkringar AB.

Projektet stöds av Jönköpings kommun, samt av det globala initiativet inom katastrofmodellering Oasis Loss Modelling Framework.

Projektet har tre huvudsakliga mål:

 1. Att utveckla metodik för katastrofmodellering, inkluderande beskrivningar av nederbördshot, exponering och potentiella skador.
 2. Att utveckla en säker metod för hantering av försäkringsdata om översvämningsskador, för att bättre förstå relationen mellan nederbörd och skador.
 3. Att etablera en arena för samarbete mellan akademi, försäkringsbransch och blåljus-myndigheter för att långsiktigt minska katastrofrisker i Sverige.

Det samlade arbetet kommer att ge en bättre bild över kostnader som uppstår vid skyfall, vilket i förlängningen behövs för att få ett effektivt förebyggande arbete. Projektet kommer att använda Jönköping som studieområde för att genomföra analyser av inträffade händelser och framtida risker. Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket:

 1. GIS-plattform, Jan Haas, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet
 2. RVR-data, Thomas Gell
 3. Sandbox, metodutveckling, Sven Halldin, Uppsala universitet
 4. Internationell kartläggning, Lars Nyberg, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet
 5. Kommunikation och nätverkande, Emelie Hindersson, Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet
 6. Nederbördsmodell (start höst18)

Projekttid: 2018-2019
Finansiering: KK-stiftelsen, de deltagande företagen bidrar med motsvarande värde i form av arbetstid.
CCS-Kontakt: Lars Nyberg, lars.nyberg@kau.se