Ny bok: Lokala klimatanpassningsåtgärder i flera olika geografiska och sociopolitiska kontexter

2018-01-25

Det senaste tillskottet i Routledges bokserie om framsteg inom forskning om klimatförändringen är boken "Local Action on Climate Change - Opportunities and Constraints", till vilken CNDS forskare Mikael Granberg och Lars Nyberg har bidragit.

I boken Local Action on Climate Change undersöker författarna hur lokala klimatanpassningsåtgärder genomförs genom studier i flera olika geografiska och sociopolitiska kontexter runt om i världen. Genom att fokusera på roller och möjligheter för lokala myndigheter, organisationer och medborgargrupper att agera och vara drivande i lokala klimatanpassningsåtgärder öppnas en möjlighet att undersöka om de är, eller har möjlighet att vara, innovativa och transformativa i termer av utvecklad governance, förändrad policy och nytänkande i praktisk förändring.

Fallstudierna från Vanuatu, Japan, Sydafrika, Australien, Sverige, USA och Indien ger ett värdefullt bidrag till forskningen om lokal klimathantering. Boken riktar sig till såväl studenter som forskare med intressen inom detta område.

Bidrag från CNDS fellows:

  • Moloney, S., Fünfgeld, H. and Granberg, M., redaktör (2018), Climate change responses from the global to local scale: an overview, pp. 1-16
  • Baja, K. and Granberg, M. (2018), From engagement to empowerment: climate change and resilience planning in Baltimore City, pp. 126-145
  • Moloney, S., Fünfgeld, H. and Granberg, M. (2018), Towards transformative action: learning from local experiences and contexts, pp. 146-156
  • Granberg, M. and Nyberg, L. (2018), Climate change adaptation, city competitiveness and urban planning in the city of Karlstad, Sweden, pp. 111-125

LÄS MER: