CNDS deltar i mötet mellan Uppsala universitet och svenska militära och civila försvarsaktörer

2023-12-12

CNDS föreståndare Giuliano Di Baldassarre och CNDS stf föreståndare Malin Göteman deltog i mötet med representanter för Sveriges totalförsvar försvar vid Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet tog emot representanter för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte att öppna nya vägar för samarbeten mellan akademin och Sveriges militära och civila försvar.

Som ett ledande tvärvetenskapligt centrum specialiserat på naturfaror och katastrofvetenskap, bjöds Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) in att delta i mötet, tillsammans med andra forskare från andra relevanta områden. CNDS fokus på att odla insikter om samspelet mellan samhälleliga sårbarheter och katastrofer möjligör att CNDS har mycket goda förutsättningar att förstå framtida trender i redan komplexa fenomen.

Möte på Ångströmlaboratoriet mellan forskare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och representanter från MSB samt FOI. Foto: Bildbyrån

Under den senaste sammankomsten visade CNDS-ledarna Giuliano Di Baldassarre (föreståndare) och Malin Göteman (stf föreståndare) hur centrets strategi att främja samarbete mellan forskare från olika områden bidrar till att stärka Sveriges totalförsvar och riskberedskap.

Läs mer om mötet på Uppsala universitets hemsida

 

Senast uppdaterad: 2023-02-01