Utlysning av Interdisciplinary Grants 2023 - Sista datum 20 november 2023

2023-10-17

Utlysningen för CNDS Interdisciplinary Grant 2024 har nyligen öppnat.

CNDS erbjuder tvärvetenskapliga anslag för att uppmuntra forskningsaktiviteter som går utöver disciplinära gränser och utöka forskningsnätverk. Som exempel kan nämnas finansiering av mindre forskningsprojekt inom naturkatastrofer och katastrofvetenskap som involverar två eller flera forskare i tidiga karriärer från olika discipliner; ett utökat besök i en annan forskningsmiljö för att lära sig nya metoder och/eller utveckla tvärvetenskapliga forskningsidéer; organisera tvär-, multi- eller tvärvetenskapliga workshops och seminarier, eller delta i doktorandkurser som ligger utanför hennes/hans/deras egen disciplin för att bredda forskningsomfånget. Även om presentationer av tvärvetenskapligt arbete på konferenser eller workshops också kommer att övervägas, kommer de inte att prioriteras för finansiering.

Bidragen kan sökas fram till den 20:e november 2023 (totalt tillgängliga medel för årets utlysning är 150 000 kr inklusive 40 % OH). Förvärvad finansiering måste användas före 31 december 2024.

Kraven för att erhålla bidraget är att den föreslagna verksamheten omfattar forskningsuppgifter, analysmetoder och/eller andra insatser som spänner över discipliner inom ett ämne relaterat till naturrisker och katastrofvetenskap. Discipliner som för närvarande inte är representerade inom CNDS (t.ex. folkhälsa, ekonomi och kognitiv vetenskap) kan också omfattas.


Vem kan ansöka?
CNDS Interdisciplinary Grants är öppna för ansökningar från forskare i tidiga karriärer (doktorander och postdoktorer) från alla institutioner vid CNDS-partneruniversitet, det vill säga Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan.

Så ansöker du
Ansökningar bör vara på högst två sidor, inklusive förslaget och beskrivningen av aktiviteten, en redogörelse för förslagets tvärvetenskapliga karaktär och hur den föreslagna aktiviteten kommer att gynna din forskning, samt budget (inklusive OH) med budgetmotivering och period. Dessutom måste ansökningarna även innehålla 1-sidas meritförteckningar av alla sökande.

Granskningsprocess
Ansökningar om CNDS Interdisciplinary Grants granskas och beslutas av CNDS ledningsgrupp. Potential för tvärvetenskaplig och genomförbarhet av den föreslagna verksamheten är de viktigaste utvärderingskriterierna. Ledningsgruppen kan föreslå att sammanlägga ansökningar.

Skicka din ansökan till elisa.viteri@geo.uu.se senast den 20:e november 2023 (23:59 CET).
För eventuella frågor relaterade till utlysningen, vänligen kontakta elisa.viteri@geo.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-01