#DRRday 2023 - CNDS bidrar till studiet av ojämlikhet i katastrofriskreducering

2023-10-13

CNDS ger några insikter om årets FN:s internationella dag för katastrofriskreducering, med fokus på ojämlikhet

Idag den 13 oktober är det FN:s internationella dag för katastrofriskminskning, i år med fokus på att bekämpa ojämlikhet.

Enligt UNDRR skapar ojämlikhet "de villkor som gör människor utsatta och sårbara för katastrofer. Katastrofer påverkar också de fattigaste och mest utsatta människorna oproportionerligt mycket, vilket förvärrar ojämlikheten. För att minska sårbarheten för katastrofer måste dessa dimensioner åtgärdas.

CNDS Fellows fortsätter visa hur växande ojämlikhet är både orsak och konsekvens av ökad risk med deras omfattande forskning.

Här är ett exempel på de senaste artiklarna:

Senast uppdaterad: 2023-02-01