CNDS presenterar på HEPEX workshop 2023: Prognoser över rumsliga skalor och tidshorisonter

2023-09-14

Giuliano Di Baldassarre, CNDS föreståndare, tillsammans med Anastasiya Shyrokaya, CNDS doktorand, deltog i HEPEX workshop 2023 med presentationen: "Forecasting socio-hydrological extremes"

Varje år sedan 2025 har HEPEX (Hydrologic Ensemble Prediction EXperiment) anordnat en workshop om hydrologiska prognoser där forskare, praktiker, operativa prognosmakare och andra användare har möjlighet att presentera och diskutera den senaste utvecklingen inom hydrologisk prognos och tillämpningar inom vattenförvaltningssektorn.

HEPEX-workshopen för 2023 ägde rum den 14 september. Giuliano Di Baldassarre, CNDS föreståndare, tillsammans med Anastasiya Shyrokaya, CNDS-doktorand, att presentera "Forecasting socio-hydrological extremes" vid SMHIs (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) kontor i Norrköping.

I deras presentation diskuterades hur samspelet mellan tekniska, sociala och fysiska processer påverkas av tillgången på klimattjänster, med fokus på fördelarna och oavsiktliga konsekvenserna av att prognostisera sociohydrologiska extremer, det vill säga översvämningar och torka, över rumsliga och tidsmässiga vågar.

Senast uppdaterad: 2023-02-01