EGU23: 19 CNDS Fellows och 27 presentationer om naturolikor och katastrofer

2023-05-26

Årets generalförsamling för European Geosciences Union (EGU23) i Wien hade en bred CNDS-representation

EGU:s General Assembly 2023, som ägde rum i Wien mellan 24-28 april, var väl representerad när det gäller CNDS-anslutna forskare och presentationer om frågor relaterade till naturrisker och katastrofvetenskap.

Redan i ett post covid-19-pandemi atmosfär, represeterades CNDS i EGU23 av 19 CNDS Fellows med muntliga och postersessioner om relevanta frågor såsom extrema väderhändelser, framstegen inom hydro-social och socio-hydrologisk forskning och vatten-energi-mat nexus metoder.

Senast uppdaterad: 2023-02-01