Vattenkriser i städer drivs av eliternas ohållbara konsumtion

2023-04-13

En ny artikel i Nature Sustainability, skriven av Elisa Savelli, avslöjar hur ojämlikheter påverkar vattenkriser och hydrologiska risker.

En nyligen publicerad artikel skriven av CNDS Fellow Elisa Savelli som huvudförfattare, och medförfattare av bland andra CNDS Ordförande Giuliano Di Baldassarre & CNDS internationella samarbetspartner Hannah Cloke, har rönt stor uppmärksamhet i media den senaste veckan.

Genom att använda Kapstaden i Sydafrika som fallstudie tyder artiklen på att den rikaste delen av befolkningen använde cirka 50 gånger mer vatten än den fattigaste, mestadels i icke-nödvändiga aktiviteter som simbassänger och trädgårdsskötsel. Sedan, när vattenkrisen drabbade staden in 2018 efter flera år av torka, lämnades de fattigaste utan tillräckligt med vatten för att täcka även sina mest grundläggande behov, som tidningen avslutar.

Savelli och hennes kollegor understryker behovet av att se bortom tekniska ledningslösningar, eftersom de verkar otillräckliga för att hantera framtida vattenkriser. Istället tyder fortfattare på att ta itu med de långsiktiga socio-miljömönster som orsakar vattenkriser i städer, eftersom de ligger bakom grundorsakerna till vattenkriser i urbana miljöer.

Med tanke på spridningsrisken för vattenkris i stadsmiljöer har studien av Savelli et al. erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av vattenkriser och hydrologiska risker som tar itu med några av grundorsakerna till de utmaningar som städernas växande vattenbehov innebär.

Bland sina slutsatser, säger de:

Our analysis confirms that the only way to preserve available water resources is by altering privileged lifestyles, limiting water use for amenities and redistributing income and water resources more equally. 

Läs inlägget på Institutionen för geovetenskapers websidan

Läs mediebevakningen i Storbritannien i The Guardian websidan (på engelska)

Du kan även hitta länken till själva artiklen i CNDS Publikationer websidan

Senast uppdaterad: 2023-02-01