Intervju med Giuliano Di Baldassarre om årets Celsius-Linnaeus-föreläsningar

2023-02-03

I denna intervju med Uppsala universitet berättar CNDS:s föreståndare Giuliano Di Baldassarre mer om sina förväntningar som moderator för Celsius-Linnaeus-föreläsningarna som äger rum den 9 februari 2023 i Uppsala.

I år kommer Celsius-Linnaeus Lectures att vara värdar för professor Johan Rockström, professor i vattensystem och global hållbarhet vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, och professor John Rogers, Kimberly Querrey professor i materialvetenskap och teknik, biomedicinsktknik och medicin vid Northwestern University och chef för Querrey Simpson Institute for bioelektronik i Illinois, USA.

Celsius-Linnaeus Lectures äger rum i Eva von Bahrs föreläsningssal vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala kl. 09.00-16.15.

Läs mer om Giuliano Di Baldassarres presentation av några av de forskningsrön som kan ha en verklig inverkan på jorden och mänskligheten på Uppsala universitets hemsida (på engelska).

Senast uppdaterad: 2023-02-01