Trygga framtidens vattenförsörjning genom hållbar förvaltning - Formas bidrag

2022-11-24

Projektet "Leap in Swedish freshwater monitoring for water supply risk mitigation", som leds av forskare från Lunds universitet i samarbete med Stockholms universitet och deltagandet av CNDS Fellow, Johanna Mård, har beviljats finansiering via Formas på cirka 16 mil. kronor.  

Kort beskrivning av projektet: Detta projekt fokuserar på klimatrelaterade risker för vattenförsörjningen i södra Sverige och syftar till att: (i) identifiera områden som utsätts för ökad risk för klimatpåverkan på vattenresurser och vattenförsörjning, ii) utveckla nya tekniker för detaljerad övervakning av grundvatten och ytvatten, och iii) utveckla ett beslutsstödsystem för konstgjord grundvattenbildning för att informera nuvarande och framtida vattenförsörjningshantering.

Senast uppdaterad: 2023-02-01