Junior Investigator Award: Elena Raffetti

2022-04-27

I november 2021 efterlyste Karolinska Institutet (KI) Junior Investigator Award för interna juniorforskare att ansöka om finansiering för deras forskning relaterad till målen för hållbar utveckling.

En av de forskarna som fick finansieringen är Elena Raffetti (Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet), vår kollega som också arbetar på KI, för sitt projekt på temat "Extrema temperaturer, negativa hälsoeffekter och framtida scenarier". Läs mer om utmärkelsen och Elenas projekt på Karolinska Institutets hemsida (på engelska).

Senast uppdaterad: 2023-02-01