Experter och kontaktpersoner

Nedan hittar du några av våra experter och deras expertområden.

Extremt väder

  • Extrema havsnivåer
  • Extrema händelser i Östersjön
  • Klimatförändringar och extrema händelser

Anna Rutgersson (Uppsala universitet)
Gabriele Messori (Uppsala universitet)

  • Klimatförändringar och vattenkonflikter

Ashok Swain (Uppsala universitet)

Extrema händelser inom hydrologi

  • Torka och översvämningar

Giuliano Di Baldassarre (Uppsala universitet)

Jordbävningar

  • Processer för jordbävningskälla
  • Jordbävningsbildning

Björn Lund (Uppsala universitet)

Politik

  • Politiken för klimatrisker och klimatanpassning

Mikael Granberg (Karlstad universitet)

Vulkaner

  • Vulkanutbrott

Steffi Burchardt (Uppsala universitet)

Mikromekanik

  • Tillverkning och mekaniska egenskaper hos material för miniatyriserade system som används i t.ex.miljöövervakning

Klas Hjort (Uppsala universitet)

Senast uppdaterad: 2021-12-02