CNDS Forum för naturkatastroflära

CNDS Forum för naturkatastroflära inleds på den 13 oktober, vilket är FN:s internationella dagen för disasterriskreducering.