CNDS forskare beviljats ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2018-01-25

CNDS forskare Steffi Burchardt har beviljats ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för sitt upptäckt av en paradoxal egenskap hos magma: att den kan spricka trots att den flyter. Hennes mål är att förstå hur sprickbildning i magma påverkar allt från förutsägelser av vulkanutbrott, till utfällning av ädelmetaller och formation av oljereservoarer.

När jordens inre tränger upp i jordskorpan bildas magmakammare, heta reservoarer av mestadels flytande magma. Tidigare har forskare trott att jordskalv uppstår när berget runt magmakammare spricker, men docent Steffi Burchardt vid Uppsala universitet har genom studier av uråldriga och redan stelnade magmakammare kommit fram till att även själva magman verkar spricka. Orsaken är troligtvis de starka krafter som uppstår när ytterligare magma strömmar in i den redan överfulla kammaren.

Antagandet om att endast berg kan spricka har lett till att forskare sannolikt har underskattat hur mycket magma som finns under olika vulkaner. Steffi Burchardt ska nu undersöka hur hennes nya insikter påverkar förutsägelser av vulkanutbrott.

Förståelsen för hur magman spricker är också viktig för lokalisering av ädelmetaller och oljereservoarer. Magma kan vara rik på silver, guld, koppar och platina, som fälls ut i de sprickor som bildas. I Argentina har man hittat olja i stelnade magmakammare, vilket kan förklaras av sprickbildningen. Steffi Burchardt kommer också samarbeta med ett isländskt djupborrningsprojekt för att optimera utvinningen av geotermisk energi från magmakammare.

Texten hämtade från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.