Tvärvetenskapligt FORMAS-förslag beviljat för CNDS Fellows

2022-11-24

Utlysning om övergripande klimatanpassning – utmaningar och åtgärder

CNDS Fellow, Elena Raffetti och hennes team, bestående av bland andra, Giuliano Di Baldassarre och Gabriele Messori, har beviljats ett ekonomiskt stöd på cirka 12 mil. SEK för projektet "Anpassning till extrema temperaturer i ett förändrat klimat: Tidigare trender och framtidsscenarier (ADATES)" av Formas.

Projektets tvärvetenskaplighet stöds också av det unika samarbetet och teamet av medsökande, inklusive en representant från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ilias Pechlivanidis), en från Karolinska Institutet (Jette Möller) och en från Barcelona Institute for Global Health (Joan Ballester).

Teamet planerar att reda ut samspelet mellan miljöfaktorer, socioekonomiska faktorer, samhällsprocesser och olika anpassningsstrategier för hälsoeffekterna av icke-optimala och extrema temperaturer i Sverige.

Beskrivning av projektet: Med Sverige som ett exempel syftar detta projekt till att ta itu med följande frågor, av avgörande relevans för att säkerställa en socialt rättvis anpassning till framtida temperaturer: (1) Vilka grupper är mest utsatta för icke-optimala och extrema temperaturer? (2) Vilket är samspelet mellan miljöfaktorer, samhällsprocesser, anpassningsstrategier och de hälsoeffekter som följer därav? och (3) Hur kan anpassningsstrategier mildra hälsoeffekterna av troliga framtida temperaturer?

Mål 1: Tidigare klimatvariationer och sårbarhet. Att studera acklimatiseringsprocessen till olika nivåer av uppvärmning över rymden och sårbarhet för icke-optimala och extrema temperaturer i Sverige.

Mål 2: Tidigare och pågående anpassning. Att studera samspelet mellan anpassning till icke-optimala och extrema temperaturer och samhälleliga processer som utnyttjar jämförelsen mellan Sverige och Spanien, ett nord- och ett sydeuropeiskt land.


Mål 3: Framtidsscenarier för anpassning till temperaturer. Att utveckla scenarier för socio-sanitära effekter från troliga framtida temperaturer i Sverige, med hänsyn till samhälls- och anpassningsprocesser.