Klimatet i fokus under regeringens forskarseminarie

2022-04-29

Under våren leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det första seminariet ”En ny spelplan för klimatet” som arrangerades under onsdagen, tillsammans med Formas deltog klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och även Mikael Granberg, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och forskare vid CNDS, var inbjuden tillsammans med fem andra forskare.

Regeringen har satt upp tre tydliga politiska prioriteringar för att ta sig an samhällsproblemen, 1), segregation och kriminalitet; 2), klimatomställningen, samt; 3), ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Alla statsråd ska arbeta efter prioriteringarna och bidra till att de förverkligas och med detta syfte har utbildningsminister Anna Ekström initierat tre forskarseminarier med syftet att regeringen ska få ta del av forskares kunskap och inspel kring hur dessa utmaningar kan lösas.

"Det var ett informellt och mycket öppet utbyte av forskningsresultat, aktuella problem och möjligheter som förhoppningsvis leder till ett visst kunskapsbaserat avtryck i regeringens klimatpolitik framåt. Det inger hopp att leva och verka i ett Sverige där ministrar tar sig tid att djupdyka i forskningen om framtidsfrågor kopplade till klimatförändringarna", säger Mikael Granberg.

Vid seminariet samtalade ett antal forskare med ministrarna och bidrog med sina perspektiv på klimatarbetets utmaningar i ljuset av de senaste årens utveckling. Forskningsrådet Formas berättade också om sitt arbete med att främja svensk klimatforskning och dess genomslag i samhället genom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

"Under dagens samtal berättade jag om min egen forskning och om den forskning som bedrivs vid CSR och CNDS om klimatanpassning och samhällets hantering av klimatrisker. Speciellt betonade jag politikens betydelse, rättvisefrågor och svårigheterna med att bedriva en kunskapsbaserad politik i tider av klimatskepticism och - förnekelse", säger Mikael Granberg.