SAGE Journal on Environment and Security (Ashok Swain som chefredaktör)

2022-04-27

SAGE Publishing and Environmental Peacebuilding Association (EnPAx) samarbetar för att lansera en ny peer-reviewed tidskrift, Environment and Security – den första peer-reviewed tidskriften som ägnar sig åt att förstå miljö, klimat, säkerhet, konflikt och fredskopplingar. Den grundande chefredaktören blir vår kollega, Dr. Ashok Swain, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. 

Environment & Security är en tvärvetenskaplig, internationell, peer-reviewed tidskrift. Det syftar till att publicera innovativ forskning om skärningspunkterna mellan miljö- och säkerhetsfrågor och att inspirera till debatter av beslutsfattare och praktiker. Den första kvartalspublikationerna ska publiceras under andra halvåret 2023.

Tidskriftens titel hänvisar till säkerhet i sin mening, som omfattar internationell säkerhet, nationell säkerhet, mänsklig säkerhet, ontologisk säkerhet och värdepapperisering, bland annat. Environment & Security är utformat för att ge ett globalt forum för den växande gruppen forskare inom dessa områden och är engagerad i teoretisk och metodologisk mångfald. Det välkomnar bidrag från ett brett spektrum av discipliner, inklusive antropologi, miljöstudier, ekonomi, geografi, juridik, fred och konflikt, statsvetenskap och sociologi - samt insikter från utövare.

Ytterligare information om tidskriftens redaktion och möjligheter att bidra kommer inom kort att finnas tillgänglig.