Topp citerad artikel av Sara Lindersson et.al.

2022-04-14

Artikeln "A review of freely accessible global datasets for the study of floods, droughts and their interactions with human societies" av CNDS Fellows, Sara LinderssonJohanna Mård och Giuliano Di Baldassarre (UU), tillsammans med Luigia Brandimarte blev till en av de toppciterade artiklar i WIREs Water.

Artikeln kan läsas på WIREs webbsidan (på engelska).