CNDS forskningsplan

En av de största utmaningarna inom naturkatastrofsläran är att integrera forskning inom naturvetenskaper, teknikvetenskaper och samhällsvetenskaper. För att uppnå sitt mål för CNDS samman forskare från olika vetenskapsområden, verksamma vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet och eftersträvar att kombinera det aktuella forskningsläget inom dessa vetenskapsområden. Tillsammans har CNDS forskare en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete.

För att integrera forskning inom olika discipliner, bestäms CNDS strategiska inriktning av dess forskningsplan. Forskningsplanen är ett dynamiskt dokument som utvecklas allteftersom CNDS forskning utvecklas. Den första forskningsplanen, version 1.0 fastställdes i augusti 2011 i samband med att de 22 nya doktorander, postdoktorer och forskare som rekryterades under våren 2011, började sitt arbete.

Vi arbetar för tillfället på en uppdaterad forskningsplan som sedan kommer att finnas tillgänglig här.