CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer 2021

Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

Årets digitala forum fokuserar på utmaningarna och framgångsfaktorerna i hanteringen av multipla naturolyckor samt dilemman av konkurrerande intressen, resurser och prioriteringar – från lokala händelser till globala kriser.

Morgonsessionen är riktad mot praktiker med ett nationellt fokus och hålls på svenska. Eftermiddagssessionen fokuserar på forskning och det internationella perspektivet och hålls på engelska.

Välkommen att anmäla dig via Zoom!
Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Sista anmälningsdag: 4 oktober 2021

Inbjudan och programmet finns på vår webbsida.

Senast uppdaterad: 2021-06-18