CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer 2022

Forum är en mötesplats för de som arbetar med naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Eventet vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander.

Morgonsessionen är riktad mot praktiker med ett nationellt fokus och hålls på svenska. Eftermiddagssessionen fokuserar på forskning och det internationella perspektivet och hålls på engelska.

Titeln för 2022 var Efter kriserna: Vägval och anpassingar i en föränderlig riskmiljö

CNDS Forum för naturrisker och katastrofer 2024

Nästa CNDS Forum för naturrisker och katastrofer kommer att äga rum 2024. 

Alla detaljer kommer kommuniceras i god tid genom CNDS:s kommunikationskanaler.

Pevious Forum editions

De inspelade föreläsningarna från CNDS Forum för naturolyckor och katastrofer finns tillgängliga på CNDS Youtube-kanal (på engelska och svenska)

Programmet för tidigare Forum-utgåvor finns nedan:

Senast uppdaterad: 2023-03-15