Forskning

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling. 

Aktuella forskningsprojekt

Forskarporträtt: Samuel Forsberg

Doktorand vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet

  • Vad är ditt expertområde?

Analys av elkraftsystem, med inriktning mot nätmodellering.

  • Vad väckte ditt intresse för naturkatastrofer och katastrofvetenskap?

Samhällets beroende av el i förhållande till energisystemets sårbarhet för extrema väderförhållanden.

  • Om jag bara kunde arbeta med ett problem inom naturkatastrofer och katastrofvetenskap skulle det vara att bygga kraftsystem som är motståndskraftiga mot extrem värme, eftersom det är ett högt relevant område.
     
  • Viken bok eller artikel har varit mest inflytelserik i din karriär och varför?

“The potential of using residential PV-battery systems to provide primary frequency control on a national level” (Luthander, Forsberg 2018). Min första artikel, baserad på min mastersuppsats som inspirerade mig att börja mina doktorandstudier.

  • Vad gillar du att göra när du inte forskar?

Laga (och äta) mat, spela basgittar, träna och vara volontär i kyrkan.

  • Vad är ditt gyllene tips för nuvarande forskare i tidig karriär?

Att vara forskare är ditt yrke. Se till att ha ett liv utanför akademin. 

Senast uppdaterad: 2022-10-04