Forskning

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt.

Vad forskar vi om?

Det övergripande målet med CNDS forskning är att bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera naturrelaterade risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Samhället påverkas av extremt väder och andra naturhändelser på många olika sätt. Sverige har upplevt de kostsamma effekterna av flera större naturolyckor, som skogsbranden i Västmanland 2014, stormen Gudrun 2005 och de omfattande översvämningarna i Arvika 2000. Även mindre extrema och vanligare händelser som lokal intensiv nederbörd kan medföra stora konsekvenser, inte minst ekonomiskt. Stora naturkatastrofer som inträffar på andra platser i världen påverkar oss också, som vid askmolnet efter Eyjafjallajökull och genom vår medverkan vid internationella katastrofhjälpsinsatser. Du hittar mer information om våra mål i vår forskningsplan.

CNDS forskare i panelsamtal och föreläsningar

  • Korbinian Breinl: Why we should stop using the term "natural disaster"

  • Fredrik Bynander: Training, teaching and exercising challenges

  • Giuliano Di Baldassarre: An inter-disciplinary approach to explore the dynamics of risk