Forskning

CNDS utgör idag Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av produktiva tvärvetenskapliga samarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt stadigvarande samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö, samt hållbar utveckling. 

Aktuella forskningsprojekt

Forskarporträtt: Elisa Savelli

  • Vad är ditt expertområde?

Jag är intresserad av vatten och dess socionaturala ytterligheter. Jag undersöker särskilt hur och i vilken utsträckning social makt och ojämlikheter kan omforma förekomsten av hydrologiska katastrofer som torka och översvämningar.

  • Vad väckte ditt intresse för naturkatastrofer och katastrofvetenskap?

Mina förmåner och medvetenheten om dessa orättvisheter fick mig att tro att jag borde göra något åt dem. Så jag började som projektledare i missgynnade länder och fortsätter nu inom akademi att förstå grundorsakerna och konsekvenserna av sådana orättvisheter.

  • Om jag bara kunde arbeta med ett problem inom naturkatastrofer och katastrofvetenskap skulle det handla om ojämlikheter och orättvisheter, eftersom ojämlikhet är en av grundorsakerna till många katastrofer, inklusive torka och översvämningar
     
  • Viken bok eller artikel har varit mest inflytelserik i din karriär och varför?

David Harveys bok "A Brief History of Neoliberalism" och en artikel skriven av Erik Swyngedouw med titeln " Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-the-state". Båda publikationerna hjälpte mig att främja mitt kritiska tänkande mot en tydlig riktning och banade vägen för mitt framtida engagemang i kritiska samhällsstudier.

  • Vad gillar du att göra när du inte forskar?

Många saker... Jag älskar att läsa och förlora mig i romaner, jag tycker om film som konstform, jag gillar skådespeleri och att vara en del av en teatergrupp när jag hittar en som passar mig. Vad mer gillar jag? Att yoga varje morgon är bland de bästa botemedel mot min stress, och likadant med att springa när jag kan ... Och trots potentiella baksmälla älskar jag att dricka gott vin med goda vänner.

  • Vad är ditt gyllene tips för nuvarande forskare i tidig karriär?

Om det är möjligt och du inte kämpar med livets stora problem, föreslår jag att du brinner för det du gör, väljer ett projekt som väcker dig varje morgon och gör dig att stanna upp sent på natten ... Jag skulle göra något som är värt att kämpa för eftersom... "As much as you believe yourselves absolved, you’re all, forever, involved" (De Andrè, Canzone Del Maggio, 1973)

Senast uppdaterad: 2022-05-11