CNDS-akademin

CNDS-akademin är en mötesplats mellan framför allt forskningsledare, doktorander och handledare inom centret. Dessa regelbundna forskningsseminarier är ett tillfälle för bland annat doktoranderna att presentera sin progression samt ett tillfälle för diskussion kring tvärvetenskapliga satsningar.