CNDS forskarskola

Doktoranderna inom CNDS engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer.