Forum för naturkatastrofer 2016

Naturkatastrofer och klimatanpassning: Hur påverkas människor och samhället?

Översvämningar, torka, skogsbränder, stormar och skred – det är naturliga händelser som inträffar både idag och i framtiden. Det är först när dessa naturhändelser påverkar vårt samhälle och oss individer som de blir olyckor och katastrofer. Ofta fastnar vi i praktiska och tekniska lösningar för att förebygga och hantera sådana händelser istället för att ta lärdom av det inträffade och bygga upp ett samhälle med större motståndskraft och återhämtningsförmåga. Forum för naturkatastrofer arrangerades för fjärde gången och belyste naturhändelsers effekter på samhället och individen, men också hur såväl samhället som individen kan minska sin sårbarhet. Vilka insikter och vilken kunskap behöver vi för att begränsa konsekvenserna av naturkatastrofer? Hur bygger vi upp samhällets förmåga till återhämtning? För att kunna lära av katastrofer behövs en god samverkan mellan forskare och praktiker. Forum för naturkatastrofer är en nationell mötesplats för alla som på olika sätt arbetar med katastrofriskreducering och klimatanpassning. Vid konferensen medverkade ca 180 deltagare; bland annat forskare, myndigheter, kommuner, länsstyrelser, privata aktörer med flera. Forum organiserades av CNDS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Konferensen ägde rum den 25 oktober 2016 på konferenslokal 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm.

Presentationer

  • Iian Kelman, UCL

  • Misse Wester, Lunds universitet

  • Ann Enander, Försvarshögskolan

  • Margareta Wahlström, fd chef för UNISDR

  • Elin Sander och Frida Eklund